Please download Java(tm).

De beder om uvenskab

-Det er tåbeligt! På den måde beder havnen om uvenskab.
Bagermester Klaus Nielsen, Enø Bageri, er formand for den lokale handelsstandsforening og ikke i tvivl.

-Der må kunne findes en meget bedre løsning på problemet, siger han.
En vej gennem krattet bag minigolfbanen er ikke nogen særlig god løsning mener han.
Så er det nemlig ham, der hænger på snerydningen på stien ind til bageriet, så beboerne kan komme på arbejde om morgenen.
Og det er ikke sikkert han lige tager sneskovlen i hånden, som det første, når han står op midt om natten.


VIL GERNE MEDVIRKE TIL EN LØSNING
Formanden for havnebestyrelsen, det socialdemokratiske byrådsmedlem Per Sørensen, siger i en kommentar:

-En grundejer, i dette tilfælde Havnen, kan naturligvis ikke acceptere, at naboer fast kører tværs over grunden, i dette tilfælde stejlepladsen, for at benytte den til ind-og udkørsel.

-En meddelelse om denne trafik har Havnen naturligvis reageret på. Havnen har forsøgt med forhandling med de pågældende, men man har ikke kunnet nå frem til en løsning.

-Vi har gerne villet medvirke til en løsning, og derfor er det blevet accepteret, at de pågældende beboere kan køre dagligt langs stejlepladsen. De udlagte sten markerer køremuligheden.
Det bevirker, at beboerne skal bekoste rydningen af krattet bag minigolfbanen, for at de kan komme ud, påpeger Per Sørensen.

Og han fortsætter.
-Der er om sommeren tradition for, at Havnen velvilligt stiller stejlepladsen gratis til rådighed for hovedsageligt turister. Det er min opfattelse, at der lokalt er tilfredshed med, at Havnen på denne måde bakker op om aktiviteter og gæster på stejlepladsen.

Når man kigger i Lokalplan 004 for Karrebæk og Karrebæksminde, så står der i § 5.5:
Langs skel mellem eksisterende bebyggelse "Ved Broen" og stejlepladsen udlægges et areal, iht. principskitse, som friholdes for skurvogne, campingvogne og andre installationer i forbindelse med afholdelse af arrangementer på stejlepladsen. Arealet skal til alle tider tjene som stiadgang til de tilstødende ejendomme. Der kan tillades etablering af indkørsel fra stejlepladsen til ejendomme langs "Ved Broen".

OVERHOLDER IKKE LOKALPLANEN
Og i prinvipskitsen kan man se, at deT friholdte areal PÅ 2,50 meter, skal ligge på den vestlige side af de kampesten, som havnen har udlagt.
Så sagen kunne løses meget let ved at havnen overholdt lokalplanen og flytte stenene de godt 2,5 meter længere ud. Og når man så er igang, så flyt dem 3 meter, så der ikke er problemer med at køre igennem med en bil. Så vil alle være glade og tilfredse og Havnen kunne have fået et par plus'er på kontoen.

Nu bliver det spændende og se, hvordan to af kommunens øverste embedsmænd løser problemet, så ingen "taber ansigt".
Læs også her


20092011 09:14

 

Aktivitetskalender

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

Læs mere her


      

Billedserier fra
Karrebæksminde
 


Klik på billedet


140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Brotider

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

 
Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple • Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 22/02 2013 07:52:09
 
Til forsiden