Please download Java(tm).

Borgerne satte den politiske dagsorden

Politiske møder kan tit være noget man bliver lang i spyttet af. Men sådan var det ikke ved det tværpolitiske møde i Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum. 
Der fik man smæk for skillinger og en livlig debat om mange aktuelle og lokale emner.

De fem politikere var Michael Rex (løsgænger), Kurt Petersen (C), Otto V. Poulsen (V), Per Sørensen (A) og Jesper Gersholm (F), og de var absolut ikke enige om alle de ting borgerne satte på dagsordenen.

Og det var en meget blandet dagsorden der blev lagt frem.
Naturligvis blev der en større debat omkring den 71 år gamle sti, der trods indstilling om bevaring på borgermøder og fra museets side, blev fjernet med et pennestrøg. Skolelukninger var oppe at vende sammen med ombygning af Næstved Stadion til 15 mill. kroner. Axeltorvs renovering og udsmykning fik også et par ord med på vejen og så naturligvis Karrebæksmindebroen, der på grund af råd har mistet op til 30% af sin bæreevne.

INGEN PENGE TIL BROEN, ENDNU...
Broen er ved en studehandel med Næstved Havn, kommet ind under kommunens Tekniske udvalg, der ikke har de 3,5 mill. kroner en renovering koster. Derfor har de henvendt sig til Havnen, for at høre, om de kunne finde en løsning sammen. Det er der endnu ikke kommet noget ud af, men broen skal laves.
Samtidig vil man påmontere en 1,5 m. bred gangbor på broens nordside, ud mod Smålandshavet og fjerne fortovet på samme side. Dermed gøres kørebanen og fortovet på brohussiden bredere, hvorved trafikkerheden øges væsentligt.

En venstresvingsbane ved købmanden i Karrebæksminde og ved Brentebakkevej var et par af de ting Michael Rex fra Teknisk Udvalg ville tage sig af. Det mente han kunne klares uden nogen større udgift.

Nærdemokrati og Lokalråd var også på programmet. Her lovede politikerne, at man meget gerne ville spørge lokalrådene til råds i konkrete sager. Så det ser alle nu frem til.

Lokalplaner og byggevedtægter fik også en tur i møllen og konkrete sager ville blive politianmeldt, hvis de ikke allerede var blevet det.

HVEM, HVAD, HVOR
Og så var der lidt uklarhed omkring "magtfordelingen" mellem Næstved Kommune og Næstved Havn i Karrebæksminde. Også stor utilfredshed med de store mængder af træ sommeren igennem på den flot istandsatte mole, erhvervshavn eller ej! Det gider turisterne ikke se på, og det er jo bl.a. dem området skal leve.

De små 50 tilhørere og meddebattører fik svar på deres spørgsmål og mødet blev godt ledet af den tidligere skoleinspektør Kurt Eriksen, der havde fået overdraget hvervet af arrangørerne fra Socilademokratiet i Næstved Nordvest.

Dejligt at se og høre politikerne, der ellers "kun" kommer frem fra deres gemmer, når der er en eller anden form for et valg i sigte.


 

15092010 08:59

Aktivitetskalender

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

Læs mere her


      

Billedserier fra
Karrebæksminde
 


Klik på billedet


140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Brotider

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

 
Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple • Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 22/02 2013 07:52:09
 
Til forsiden