Please download Java(tm).

Narresut eller demokrati i Karrebæksminde

Næstved Kommunes politikere aner ikke, hvad de skal bruge lokalrådene til. Det kom frem på Lokalråd Karrebæksmindes generalforsamling.

-Et meget stort problem som både vi og de øvrige lokalråd har, er at det desværre har vist sig at kommunens politikere ikke ved, hvad de skal bruge lokalrådene til – dette på trods af at politikkerne har godkendt de vedtægter som alle lokalrådene er omfattet af. Af vedtægterne fremgår - at lokalrådet inddrages i Næstved kommunes behandling af sager der vedrører lokalrådets geografiske område, sagde formanden Søren Knudsen på generalforsamlingen.

MANGLENDE DIALOG
-Et af de værste eksempler vi har set på den manglende dialog var omkring skolelukningerne. Debatten om dette blev holdt helt uden for lokalrådene indflydelse.
Problemet med den ikke eksisterende inddragelse bliver ikke mindre af, at det har vist sig, at den koordinator, som er udpeget af kommunen, slet ikke fundere optimalt.
-For at lokaldemokratiet kan kommer til at fungere er det derfor meget vigtigt at politikkerne udviser respekt for deres egne vedtagelser og vi håber på at det fastsatte møde mellem lokalforeningsformændene og politikkerne i maj, vil kunne løsne op for situationen. I modsat fald er jeg sikker på at mange lokalrådsmedlemmer ikke længere ønsker at være en del af et lokalråd, påpeger Søren Knudsen.

RÆVEKAGE
-I forbindelse med sagen om nedlæggelse af stien mellem Gl. Posthusvej og Gl. Brovej sendte vi brev til både Teknisk forvaltning og Ejendomsudvalget hvori vi gik imod nedlæggelse af stien samt gik imod at evt. byggeri på grunden fik adresse på Gl. Posthusvej, i brevet henstillede vi til udvalgene at den endelige beslutning først blev truffet efter en besigtigelse på stedet.
-Efter at vi flere gange havde rykket for et svar på henvendelsen, kunne vi med glæde konstatere at Ejendomsudvalget fulgte henstillingen og at besigtige forholdene og efterfølgende træffe en afgørelse som er i tråd med vores ønsker. Det ser desværre nu ud til at havnen og den nuværende ejer af grunden, i fællesskab, forsøger at tilsidesætte denne afgørelse. Der er således opstået en ny situation som vi snarest må forholde os til.
-Sagen om nedsættelse af slæbestederne var også til drøftelse. Lokalrådet støttede op om forsøgene på at få genetableret slæbestederne, hvilket resulterede i en opringning fra en meget oprørt havnechef som bestemt ikke brød sig om vores indblanding i denne sag, beretter Søren Knudsen.

RESPEKT FOR BORGERNE
-Vi var fra starten meget opmærksomme på havnens betydning for områdets udvikling og hvor meget havnen fylder og har fyldt i de senere år. Vi var også enige om at respektere det forhold at havnen er en erhvervsvirksomhed som naturligvis har fokus på indtjening og tiltag som har betydning for den optimale erhvervsmæssige udnyttelse af området. Det er vores opfattelse at denne målsætning sagtens kan opfyldes med respekt for beboerne i området, det kræver blot at man ønsker at være i dialog med områdets repræsentanter herunder Lokalrådet.

HAVNEN SOM MODSPILLER
Lokalrådet havde derfor inviteret Havnebestyrelsens formand Per Sørensen, til møde med det formål bl.a. at finde frem til grænsefladerne mellem Næstved kommune og Næstved havn, samt for at gøre opmærksom på lokalrådets eksistens og dets ønske om at blive inddraget i en dialog med havnen i forbindelse med nye tiltag som kan have betydning for området.
At Per Sørensen samtidig er medlem af Lokaldemokrati udvalget kunne lokalrådet kun opfatte som en fordel. Per Sørensen havde til mødet medbragt havnechefen Jesper Møller Pedersen .
-Mødet gav desværre ikke det udbytte som vi forventede, fordi Per Sørensen fra starten gjorde opmærksom på at alt hvad der vedrørte havnen og alle aktiviteter var havnens suveræne afgørelse, som man ikke ønskede at diskutere. Men han så da gerne at havnen stillede faciliteter til rådighed for Lokalrådet, hvis man ønskede at afvikle aktiviteter for områdets beboer eller besøgene, f.eks. ”rejepiller konkurrencer”, oplyste formand Søren Knudsen.
På denne baggrund måtte lokalrådet konstatere at mødet gav et magert udbytte, set fra deres side.


23032011 23:15 
   
 
  
 
 

 

Aktivitetskalender

 DET
 SKER
 HER I
KARREBÆKSMINDE

Læs mere her


      

Billedserier fra
Karrebæksminde
 


Klik på billedet


140 tons
Så meget vejer kontravægten på den spændende Karrebæksminde-bro.

Den store vægt gør, at der kun skal en ganske lille motor til at hæve og sænke broklappen.
Se mere her

 

Brotider

Kakao, krigere og sutsko
Ja, det er ikke småting den smukke gule bygning ved broen har været anvendt til.


Læs mere

 

 

Havnene

Hvis man foretrækker at komme sejlende til Karrebæksminde, så er der også mulighed for det, hvad enten man kommer for sejl eller motor.
Havnene tilbyder en masse faciliteter og god service. Indsejlingen finder du her: La: N 55º 10' 30.02" Lo: E 11º 38' 14.72"
Se mere her

 

 

 
Karrebæksminde - meget mere end et idyllisk fiskerleje
Login Powered by CMSimple • Template by Kildall Fotografi Sidst opdateret: 22/02 2013 07:52:09
 
Til forsiden